Bijzonder onderwijs

Z ou het richtingbezwaar vervallen, dan beperkt de overheid de rechten en vrijheden van ouders. Dat is een trendbreuk, een onmiskenbaar signaal dat de overheid, als het om onderwijs gaat, niet langer genegen is rekening te houden met de wensen en overtuigingen van ouders. En juist deze keuzemogelijkheid en beslissingsbevoegdheid van ouders is het bestaansrecht van het bijzonder onderwijs.

 

H et bijzonder onderwijs en vrijgestelde ouders varen in dezelfde wind. Het richtingbezwaar is het sluitstuk van de godsdienstvrijheid in het onderwijs. Met dit voorstel legt de staatssecretaris de bijl aan de wortel van de boom. Brengt hij zijn voornemen ten uitvoer, dan krijgen vrijgestelde ouders de eerste klap van een bijl die het bijzonder onderwijs ook op andere punten zal treffen.

Lees verder…