Wat is richtingbezwaar?

Richtingen in het onderwijs

 

Het Nederlands basis- en voortgezet onderwijs kent verschillende richtingen. Veel ouders herkennen zich helemaal of op essentiële punten in één van de beschikbare richtingen.

 

Richtingbezwaar

 

Soms is dat niet zo en komen ouders tot de conclusie dat de scholen in hun omgeving op cruciale punten werken vanuit een andere geloofs- of levensovertuiging en dat zij hun kinderen om wille van hun geweten niet aan één van deze scholen kunnen toevertrouwen. Deze ouders hebben bedenkingen tegen de richting van het onderwijs, kort gezegd: zij hebben richtingbezwaar. Ouders met richtingbezwaar ontvangen van rechtswege vrijstelling van de inschrijvingsplicht.