Veelgestelde vragen – algemeen

Hoe kunnen ouders nagaan of een school bij hen past qua geloofs- of levensovertuiging? 

Voor elke ouder in Nederland komt het moment dat er een keuze moet worden gemaakt. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ondersteunt ouders hier desgewenst bij. De gids ‘Basisonderwijs – gids voor ouders en verzorgers’ van het ministerie biedt een vragenlijst waarmee zij informatie kunnen verzamelen over een school. Om een goed beeld te krijgen van een school zouden ouders de volgende vragen kunnen toevoegen onder ‘Welke scholen zijn er in de omgeving ?’:

 

Van welke godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging gaat de school uit?

Draagt de school het geheel van onze geloofsovertuiging of levensbeschouwing uit of wijkt zij op cruciale punten af van onze eigen overtuiging?

 

Er zijn allerlei mogelijkheden om informatie over een school te vinden: de website, de schoolgids, informatie van ouders om je heen, een gesprek met de directeur of met de vereniging waar de school onder valt.

 

Is er een samenvatting beschikbaar van de gang van zaken rondom de kennisgeving?

Ja, de procedure is samengevat in een stroomschema. U vindt het hier.

 

Wie neemt de kennisgeving namens burgemeester en wethouders in ontvangst?

Burgemeester en wethouders hebben daarvoor één of meer ambtenaren aangewezen, de leerplichtambtenaar.