Wat zegt het ministerie?

H et ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geeft jaarlijks een gids uit met ‘informatie over het kiezen van een basisschool, de organisatie en werkwijze van basisscholen, de leerplicht en andere regels waar scholen en ouders zich aan moeten houden.’ De informatie over de rechten van ouders is onvolledig en op verschillende plaatsen niet conform de Leerplichtwet. Uitzonderingen op de inschrijvingsplicht worden niet genoemd. Deze jarenlange onjuiste voorlichting draagt bij aan de onbekendheid van de vrijstellingsmogelijkheden. Door het internet ontdekken ouders dat zij meer rechten hebben dan de gids van het ministerie doet vermoeden.

 

Wat zegt de gids ‘Basisonderwijs – gids voor ouders en verzorgers’ over

leerplicht, bedenkingen en vrijstellingen?

 

Uw kind mag naar school als het vier jaar is. In ons land moeten alle kinderen naar school als ze vijf jaar oud zijn. Ze zijn dan leerplichtig. Deze leerplicht is wettelijk vastgelegd.

Pagina 7, editie 2014-2015

Als uw kind vijf jaar is, is het leerplichtig. Uw kind moet dan dus naar school. U bent strafbaar als uw kind niet naar school gaat.

Pagina 7, editie 2014-2015

Er zijn vier redenen op grond waarvan kinderen tijdelijk een vrijstelling van de leerplicht kunnen krijgen.

Pagina 17, editie 2014-2015